PRIVÉBEDRIJVEN

BEHEER VAN WATERBRONNEN

Analyse van de watervoorzieningRisico- en kwetsbaarheidsanalyses • Kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van waterbronnen • Delimitatie van captatiezones of stroomgebieden • Karakterisering van waterstromen • Verontreinigingsdiagnose • Milieu-impactstudies

HYDRAULISCHE NETWERKEN

Netwerkdiagnose (distributie, riolering, afvoer)Hydraulische connectiviteit • StroomsnelhedenStromingsefficiëntieLekdetectie • Kwalitatieve monitoring (turbiditeit, opgelost materiaal) •Hydrodynamische analyse dmv tracerstesten

WATERBEHANDELINGS-PROCESSEN

Waternetwerkanalyse • Storingen • Connectiviteit • Stroomsnelheden • Turbiditeitsmonitoring

WATER EN INDUSTRIE

Wisselwerking tussen industriële activiteit en watervoorraden Evaluatie en diagnose van verontreiniging, risicoanalyse, lekdetectie • Diagnose en monitoring van afvalwater (behandeling, afvoer, lozingen) Efficiëntie van industriële processen

Search traqua.be