ONZE DIENSTEN

water closeup

DE AANPAK VAN TRAQUA

INITIËLE ANALYSE VAN DE SITUATIE

KEUZE VAN EEN METHODOLOGIE - TRACERTEST EN/OF MONITORING

OPZETTEN VAN EEN MEETNETWERK

ANALYSE, INTERPRETATIE EN ADVIES STREAM

HYDROGEOLOGISCHE EXPERTISE

MULTI-MONITORING TRACERTESTEN MET HOGE RESOLUTIE

CARTOGRAFIE EN DIAGNOSTIEK VAN DRAINAGENETWERKEN

BRON VAN VERONTREINIGING EN RISICOANALYSE VAN WATERVOORRADEN

INVLOED VAN OPPERVLAKTEWATER OP EEN GRONDWATEROPNAME

OPVOLGING MET HOGE RESOLUTIE VAN OPGELOST MATERIAAL IN OPPERVLAKTEWATER