MIJNEN & STEENGROEVEN

WATER EN EXTRACTIEACTIVITEITEN

Analyse van de watervoorziening Impact van oppompen bij winningsactiviteitenVerontreinigingsdiagnose Kwetsbaarheidsanalyse LekdetectieAnalyse van industriële waterstromen Hydrodynamische karakterisering dmv tracerstesten.

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE OPVOLGING

Impact en recuperatie van mijnwaterDiagnose en monitoring van afvalwater Monitoring van mijnlozingen (turbiditeit, opgelost materiaal) • Monitoring met hoge spatiale en temporele resolutie

Search traqua.be